Over fiZi

Wat is fiZi?

fiZi staat kortweg voor Stichting Filmtheater Zierikzee. Deze stichting is in 2001 opgericht met als doel een structureel hoogwaardig en gevarieerd filmprogramma te bieden voor een breed publiek. Elke avond wordt er een recente kwaliteitsfilm vertoond. Voor filmliefhebbers die liever ’s middags naar de film gaan, is er elke dinsdagmiddag de fiZi-matinee. fiZi vertoont ook op de dinsdag- en vrijdagochtend om 10.30 uur een film voor de liefhebbers. Op de woensdagmiddag draait een goede kinder- of jeugdfilm en op de zondagmiddag een familiefilm. Alle films worden geselecteerd op basis van inhoud en kwaliteit. Zo kort mogelijk na de landelijke première worden de films in fiZi vertoond. Een belangrijk deel van de programmering bestaat uit Europese films, waaronder Nederlandse kwaliteitsfilms. Daarnaast vertoont fiZi ook films uit de Verenigde Staten, Canada, India, Japan, kortom: uit alle windstreken.

Europa Cinemas

Dankzij de samenwerking met drie andere kleine filmtheaters in Zeeland: Cinéma Middelburg, Podium ’t Beest Goes en het Ledeltheater Oostburg is fiZi opgenomen in het Europese netwerk van filmtheaters. Europa Cinemas werd in 1992 opgericht met steun van het MEDIA programme (Creative Europe) en het Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Het is een filmtheaternetwerk dat zich richt op het vertonen van Europese films. Om deel uit te kunnen maken van het netwerk committeren theaters zich om een significant percentage Europese films te vertonen en speciale projecten voor jongeren te organiseren. Onderling wordt kennis gedeeld.

Accommodatie

De huidige accommodatie kan bogen op een rijke historie die nauw verbonden is met het oorspronkelijke herenhuis uit de 18de eeuw, gebouwd in Lodewijk XVe-stijl. Dit pand werd in 1840 ingrijpend verbouwd en geschikt gemaakt als zogeheten calicotweverij, die echter maar voor korte tijd – tot 1869 – in bedrijf bleef.   Het pand heeft in de  jaren daarna nog tal van andere bestemmingen gehad. In 2011 werd dit gebouw, dat nog steeds bekend stond onder de naam ‘De Weverij’, gered voor de sloop toen net op tijd de bijzondere spanten dakconstructie werd ontdekt. Daarin zijn zogeheten ‘Emy-spanten’ gebruikt, genoemd naar de Franse kolonel Armand Rose Emy. In het boek Lamineren zonder lijm dat ter inzage ligt in de foyer wordt de betekenis van deze constructie uitgelegd. Tevens wordt daarin benadrukt dat deze unieke ontdekking van bouwhistorisch belang is op Europese schaal. De Emy-spanten zijn ter plekke te aanschouwen in de foyer.

De filmzaal van fiZi is in 2011/2012 tegen De Weverij aangebouwd. De zaal is voorzien van 101 comfortabele stoelen, een digitale filmprojector en een 7 meter breed filmdoek. Tevens beschikt de zaal over een podium en geluids- en belichtingsinstallaties ten behoeve van theater- en muziekvoorstellingen.

Ringleiding

Een ringleiding is aanwezig.

Organisatie

fiZi is een culturele organisatie die volledig draait op een enthousiaste, toegewijde groep van ruim tachtig vrijwilligers. De meeste vrijwilligers verrichten werkzaamheden achter de bar, de kassa of als operateur in de projectiecabine. Daarnaast zijn er medewerkers actief met programmering, administratie, publiciteit, beheer en onderhoud. Het bestuur van de Stichting Filmtheater Zierikzee bestaat uit: Justine Tielemans-Buisman – voorzitter; Tineke van Ass – secretaris; Christan Zantboer – penningmeester; Dineke Melse – coördinatie bar/kassa; Jan Bert Eggink – coördinatie film en techniek; Ali Pankow – publiciteitscoördinator; Dick Verschoore – beheer gebouw; Karin Leloux – coördinator verhuur.
Het bestuur is rechtstreeks bereikbaar via bestuur.

De Stichting Filmtheater Zierikzee is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Meer informatie kunt u vinden op ANBI Federatie cultuur.

Huisregels

fiZi is een uitgaansgelegenheid waar elke bezoeker prettig en ongestoord moet kunnen verblijven. Daarom gelden er huis- en gedragsregels.
Deze kunt u lezen in onze Algemene voorwaarden fiZi

Bescherming persoonsgegevens/privacy

fiZi handelt met de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Bekijk onze privacyverklaring.

Vacatures

fiZi-vrijwilligers verrichten werkzaamheden achter de bar, de kassa of als operateur of technicus in de projectiecabine. Daarnaast zijn er medewerkers actief met programmering, administratie, publiciteit, beheer en onderhoud. fiZi heeft regelmatig plaats voor nieuwe vrijwilligers die zich enkele keren per maand willen inzetten voor ons mooie filmtheater. Momenteel is er een vacature voor medewerker social media .
Kijk voor meer informatie op vacatures.BewarenBewaren

    Wilt u op de hoogte blijven van ons aanbod?

    Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.